Senaste trenden: Attefallshus

Något som 2015 kommit att bli den hetaste trenden inom bygg är att uppföra de så kallade Attefallshusen och sedan sälja dem som bostäder – men vad säger reglerna egentligen?

AttefallshusAtt uppföra ett Attefallshus billigt på tomten och sedan säja av huset som bostad är den senaste trenden inom bygg, och det är inte så konstigt med tanke på hur bra betalt man faktiskt kan få. Till exempel skriver Aftonbladet om hur man kan maxa ytan på ett effektivt sätt och på så vis kunna sälja den lilla bostaden för hisnande två miljoner kronor, något som kan bli verklighet ibland annat Bromma där byggplaner nu finns. En annan plan för attefallshusen är att man kan använda denna typ av byggnationer för att minska bostadsbristen för såväl studenter som för nyanlända i landet. Det menar i alla fall en skribent i tidningen Sydsvenskan som skriver ett förslag om att kommunerna i landet skulle kunna erbjuda villaägare som uppför ett Attefallshus på tomten en form av förskottshyra så att fler människor får möjlighet att bo på ett bra sätt. Men hur kommer det sig att just attefallshusen fått ett sådant uppsving i populäritet?

Därför är Attefallshus så populärt

En anledning till att attefallshusen har kommit att bli så populära är för att det varken krävs bygglov eller insamlande av åsikter från grannarna om man uppfyller de regler som finns gällande husen. De får till exempel inte överskrida en storlek om 25 kvadratmeter och inte vara högre än 4 meter i nockhöjd – då slipper man sedan år 2014 att ansöka om bygglov, skriver Svenska Dagbladet.

Fakta om Attefallshus

  • Namnet Attefallshus kommer från den drivande politikern och bostadsministern Stefan Attefall som såg till att införa de nya reglerna.
  • Byggnaden får ha 25 kvadratmeter i byggnadsarea och 4 meter nockhöjd.
  • Du behöver inte bygglov för att uppföra varken Attefallshus eller friggebod på tomten.
  • Både Attefallshus och friggebodar inom dessa parametrar kan inredas som permanentbostäder.